Revízie elektrických zariadení
Cieľom prehliadky a skúšania (revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Ak elektrické zariadenie zodpovedá z príslušným normám a právnym predpisom považujú sa požiadavky za splnené.
Elektroinštalačné práce
Realizujeme elektroinštalácie rodinných domov a bytov vrátane poradenstva, elektroinštalácie obchodných priestorov a priemyselných objektov, montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení.
Viac info...
Naše služby
Všetko
Revízie
Elektroinštalácie
Revízie
jún 23, 2024
Realizujeme: revízie zariadení (východiskové a pravidelné) silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie bytov a priemyselných objektov odborné prehliadky opravy a údržbu elektrických rozvodov
Revízie
jún 23, 2024
Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom súbore noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN.
Revízie
jún 23, 2024
Revízie pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadení a inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja.
Revízie
jún 23, 2024
patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia.
Elektroinštalácie
jún 23, 2024
Realizujeme elektroinštalácie rodinných domov a bytov vrátane poradenstva, elektroinštalácie obchodných priestorov a priemyselných objektov
Elektroinštalácie
jún 23, 2024
Zabezpečujeme montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení.
Elektroinštalácie
jún 23, 2024
Ponúkame riešenie ochrany novostavieb alebo starších budov pred účinkami blesku. Na základe projektovej dokumentácie navrhneme najvhodnejšie riešenie, vypracujeme projekt bleskozvodu, zrealizujeme montáž a vypracujeme revíznu správu.

Cookies