Dnes je

Služby

Kontakt

telefónny kontakt

0903 197 663

Na stiahnutie

Slovník pojmovPDF Tlačiť E-mail

Revízie bleskozvodov

Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom súbore noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN.
Zavedením tohto súboru sa dňom 1.2.2009 končí platnosť noriem STN 34 1390 z 29.1.1969 a STN 34 1391 z júna 1998 pokiaľ nedôjde k ich revízii.