Dnes je

Služby

Kontakt

telefónny kontakt

0903 197 663

Na stiahnutie

Slovník pojmovPDF Tlačiť E-mail

Revízie elektrických zariadení

Každé elektrické zariadenie sa počas svojej prevádzky opotrebováva, pôsobia naň vonkajšie vplyvy ako je teplota, vhkosť, chemické, mechanické pôsobenie... Technické parametre sa týmyto vplyvmi zhoršujú, preto je nevyhnutné pravidelne stav elektrických zariadení monitorovať.

V Európskej únii existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania elektrických zariadení. Prehliadky týchto zariadení sa vykonávajú sa na základe existujúcich platných právnych predpisov, vyhlášok a noriem.

Cieľom prehliadky a skúšania (revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Ak elektrické zariadenie zodpovedá z príslušným normám a právnym predpisom považujú sa požiadavky za splnené.

Revízie delíme na:

  • Východisková revízia, ktorá sa vykonávajú na novom alebo zrekonštruovanom elektrickom zariadení. Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.
  • Pravidelná revízia, vykonáva sa na prevádzkovaných elektrických zariadeniach v určených intervaloch. Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.

Revízna správa musí byť uložená u prevádzkovateľa elektrického zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru.

Naša firma realizuje nasledovné revízie:

V prípade zistenia závad a nedostatkov zabezpečíme ich o odstránenie.